لینک دانلود نرم افزار DS و اسلایدهای آموزشی آن

لینک دانلود برنامه DS که برای پروژه برخی از دانشجوها مورد نیاز هست:

http://www.4shared.com/file/s90AvuCb/DS_for_windows.html

لینک دانلود اسلایدهای آموزشی نرم افزار DS که توسط دانشجوها بعنوان پرو‍ژه تهیه شده:

 

1) اسلایدهای آموزشی نرم افزار DS مربوط به بخشهای JobShop Scheduling و Linear Programing :

 http://www.4shared.com/file/iYJC8Wvk/DS-JobShop_Scheduling-Linear_P.html

8 سال پیش